Algemene Voorwaarden.

Artikel 1

De facturen zijn vanaf ontvangst binnen 15 dagen netto en contact betaalbaar aan Mana Office te Gent tenzij anders vermeld onder
'Vervaldatum'.

Artikel 2

Bij laattijdige betaling zal er een interest verschuldigd zijn zoals voorzien in de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand. In geval deze wet niet van toepassing is, geldt de wettelijke interestvoet.

Mana office administratie en facturatie to the.