blog nieuws.

Geboorteverlof

Geboorteverlof

Goed nieuws voor kersverse vaders en meeouders in spe in België: het geboorteverlof kende een wetswijziging in jullie voordeel! Vanaf januari 2021 wordt het aantal dagen verlof opgetrokken. Zowel voltijdse als deeltijdse vaders en meeouders krijgen recht op 15 dagen verlof na de geboorte. Deze geldt trouwens ook voor zelfstandige ouders.

Nog meer goed nieuws: in 2023 zal dit geboorteverlof
worden opgetrokken tot 20 dagen!

Het geboorteverlof in het kort:

Hieronder plaatsen we de belangrijkste kenmerken op een rij.

  • Je hebt als vader of meeouder recht op 15 dagen verlof na de geboorte.
  • Je krijgt de keuze wanneer de dagen worden opgenomen.
  • Verspreid de verlofdagen over een periode van 4 maanden, vanaf de geboorte.
  • Deze hoeven niet opeenvolgend te zijn.

Heb je recht op het geboorteverlof?

Voldoe je aan onderstaande voorwaarden, dan kan je het geboorteverlof aanvragen. 

  • Je hebt een arbeidsovereenkomst of bent zelfstandige in hoofdberoep.
  • Het verlof neem je op binnen 4 maanden, vanaf de bevalling. 
  • Je hebt een wettelijke band met het kind
  • of je bent op het moment van de geboorte gehuwd met moeder
  • of je bent co-ouder

Hoe vraag je het geboorteverlof aan?

Verwittig jouw werkgever onmiddellijk na de geboorte van je kind, alsook de mutualiteit waarbij je aangesloten bent. De dag van de bevalling is doorslaggevend om recht te krijgen op het geboorteverlof. 

Als jouw naam als vader, of meemoeder, in de geboorteakte staat, volstaat de geboorteakte om het geboorteverlof aan te vragen.

Hoe verloopt de uitkering van het geboorteverlof voor werknemers?

De eerste 3 dagen betaalt jouw werkgever het volledige loon uit. De volgende 12 dagen ontvang je een uitkering van 82% van jouw begrensde brutoloon door het ziekenfonds. 

Bescherming van de vaders of meeouders

Tijdens het geboorteverlof kan een werkgever je niet zomaar ontslaan. Hiervoor dient een geldige reden voorgelegd te worden. Deze moet volledig losstaan van het verlof. 

Vanaf het moment dat de werkgever schriftelijk op de hoogte gebracht is, geniet je bescherming tegen ontslag. Deze duurt tot 3 maanden na die kennisgeving.

Geboorteverlof voor zelfstandigen

Ook zelfstandige ondernemers kunnen van de maatregel genieten. Hiervoor geldt de voorwaarde dat je de sociale bijdragen voor de twee kwartalen voor het kwartaal van de geboorte betaalde (of dat die vrijgesteld werden). Dit recht is in principe beperkt tot zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut.

Hoe verloopt de uitkering voor zelfstandige vaders en meeouders?

Als zelfstandige dien je rechtstreeks je aanvraag in bij het sociaal verzekeringsfonds. Dit doe je voor de laatste dag van het kwartaal, volgend op het kwartaal van de geboorte.

Sinds maart 2020 bedraagt de uitkering waar je als zelfstandige recht op hebt €83,26 per volledig opgenomen verlofdag.

Kan je zaak niet zomaar tien dagen sluiten, dan kan je toch van de regeling genieten. Kies dan bijvoorbeeld voor minder dan 10 dagen verlof. 

Meer informatie over deze wetgeving:
Bron: Riziv
Bron: werk.belgie.be

Administratieve freelancer

Wat kan Mana Office voor u betekenen?

Liggen uw paperassen overhoop?
Is uw boekhouding een chaos?
Bent u het noorden kwijt in uw administratie?

Tijdelijk extra administratieve ondersteuning

Maand- of jaarafsluiting op de boekhouding?
Een administratieve medewerker met een burn-out?
Of iemand op de personeelsafdeling met zwangerschapsverlof?

We staan voor u klaar. Met professionele en kwaliteitsvolle  administratieve ondersteuning.

Deel dit bericht

Mana office administratie en facturatie to the.