blog nieuws.

Ontslag nemen: jouw opzeggingstermijn berekenen

Opzeggingstermijn bij ontslag in België

Je wilt ontslag nemen als werknemer, maar hebt geen idee hoe lang jouw opzeggingstermijn zal zijn?

Ben je jouw huidige werkomgeving moe? Zijn het je collega’s, je takenpakket of amuseer je je gewoon niet meer. Je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging of iets dichter bij huis? Wat het ook moge zijn, zowel jij als jouw werkgever kunnen op elk moment een arbeidsovereenkomst beëindigen.

Echter, in België kan je niet zomaar van dag één op dag twee stoppen. Wanneer je ontslag wilt nemen als werknemer, moet je eerst een opzeggingstermijn naleven.

Hoe neem ik ontslag als werknemer?

Jouw arbeidscontract opzeggen moet altijd schriftelijk gebeuren. Naar je baas stappen met de woorden “Ik stop”, is dus niet bindend. Hiervoor moet je een opzeg -of ontslagbrief opstellen en bezorgen aan je werkgever.

Dit kan je doen met een aangetekende brief, door de brief persoonlijk af te geven en te laten tekenen voor ontvangst of via een deurwaarder. In je ontslagbrief moet de start en duur van je opzegtermijn vermeld worden.

Wat is een opzeggingstermijn?

Als je ontslag neemt als werknemer, moet je een opzeggingstermijn naleven. Dat is de periode dat je nog doorwerkt, nadat je je ontslag hebt gegeven. Hoeveel weken die bedraagt heeft te maken met hoelang je al in dienst bent.

Bereken jouw opzeggingstermijn.

Net zoals bij een ontslag gegeven door de werkgever, is de algemene regeling bij het stopzetten van een job door een werknemer gebaseerd op een kliksysteem.

Eerst en vooral moet er nagegaan worden op welke datum de overeenkomst aangevangen is. Was dit voor of na 1 januari 2014?

Contract met aanvang voor 1 januari 2014

Hier zit ook een verschil tussen bediende en arbeider. In dit artikel overlopen we de stappen voor een bediende.

Wanneer je als bediende kiest voor een beëindiging van een arbeidsovereenkomst aangevangen voor 1 januari 2014, dan wordt het opzeggingstermijn vastgesteld door een berekening van twee delen.

In het eerste deel van de opzeggingstermijn wordt berekend in functie van de anciënniteit verworven sinds de indiensttreding bij de werkgever tot 31 december 2013 en dit afhankelijk van het feit of het gaat om een zogenaamde “lagere” of “hogere” bediende.

  • “Lager” (zij die op 31 december 2013 een jaarlijks brutoloon hadden van < €32.254) leven een termijn na van 1,5 maand per begonnen periode van vijf jaar anciënniteit met een maximum van 3 maanden.  
     
  • “Hoger” (zij die op 31 december 2013 een jaarlijks brutoloon hadden van meer dan € 32.254), leven een termijn na van 1,5 maand per begonnen periode van vijf jaar anciënniteit met een maximum van 4,5 maanden of 6 maanden afhankelijk van het feit of hun bruto jaarloon €64.508  overschreed op 31 december 2013.  

Hieronder een tabel:

Wettelijk opzeggingstermijn

In het tweede deel van de opzeggingstermijn wordt berekend op basis van de anciënniteit van de bediende verworven vanaf 1 januari 2014. Dit gebeurt volgens de opzeggingstermijnen die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten die worden aangevangen vanaf 1 januari 2014. 

Met een som van de twee delen kom je aan het totaal van jouw wettelijke opzeggingstermijn.

Contract met aanvang na 1 januari 2014

Wanneer je als werknemer ontslag neemt, bedraagt de opzeggingstermijn de helft van de termijn die voor de werkgever zou gelden, afgerond op de laagste eenheid. Vanaf het moment waarop de werknemer 8 jaar anciënniteit bereikt heeft, neemt de te respecteren opzeggingstermijn niet meer toe. Deze is dus geplafonneerd op 13 weken.

Wettelijke opzeggingstermijn

Ontslag nemen als werknemer: verschil tussen arbeider en bediende?

Sinds de invoering van het eenheidsstatuut gelden voor alle arbeiders en bedienden dezelfde, vaste opzegtermijnen voor de anciënniteit opgebouwd vanaf 1 januari 2014. Er kwam ook een einde aan de uitzonderingsregimes voor de bouwsector en de sector voor hout en stoffering.

Hierdoor is alles wat betreft opzegtermijnen voor contracten die aanvingen na 1 januari 2014 voor alle arbeiders en bedienden gelijkgesteld.

Zit je nog met vragen? Nam een van je werknemers ontslag?
Neem vrijblijvend contact op met Mana Office.

Bron: De Belgische Overheid

Administratieve freelancer

Wat kan Mana Office voor u betekenen?

Liggen jouw paperassen overhoop?
Is jouw boekhouding een chaos?
Ben je het noorden kwijt in jouw administratie?

Tijdelijk extra administratieve ondersteuning

Maand- of jaarafsluiting op de boekhouding?
Een administratieve medewerker met een burn-out?
Of iemand op de personeelsafdeling met zwangerschapsverlof?

We staan voor je klaar. Met professionele en kwaliteitsvolle  administratieve ondersteuning.

Deel dit bericht

Mana office administratie en facturatie to the.